Lewat Gambar Ini Mungkin CNN Berminat Bikin Judul Berita, Seorang Mayat Dibawa Dengan Kerenda Di Tutupi Bendera HTI[Portal-umat.com], seperti yang sudah di ketahui bahwa ccnindonesia membuat opini busuk tentang Arroyah dengan membuat judul  "di reuni 212 balon hitam putih 'terbangkan' bendera HTI".

Bendera dengan warna hitam dan bertuliskan Lailaha illallahu muhammadarrosulullah sebenarnya adalah bendera Rosulullah.

Bendera itu adalah bendera panji hitam rosulullah yang biasa disebut Arroyah. Hal ini berdasarkan hadits berikut; Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai di Sunan al-Kubra telah mengeluarkan dari Yunus bin Ubaid mawla Muhammad bin al-Qasim, ia berkata: Muhammad bin al-Qasim mengutusku kepada al-Bara’ bin ‘Azib bertanya tentang rayah Rasulullah Saw seperti apa? Al-Bara’ bin ‘Azib berkata:
كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ
“Rayah Rasulullah Saw berwarna hitam persegi panjang terbuat dari Namirah.”
Dalam Musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi, melalui jalur Ibnu Abbas meriwayatkan: “Rasulullah Saw telah menyerahkan kepada Ali sebuah panji berwarna putih, yang ukurannya sehasta kali sehasta. Pada liwa (bendera) dan rayah (panji-panji perang) terdapat tulisan ‘Laa illaaha illa Allah, Muhammad Rasulullah’. Pada liwa yang berwarna dasar putih, tulisan itu berwarna hitam. Sedangkan pada rayah yang berwarna dasar hitam, tulisannya berwarna putih.

Pada Gambar Diatas Pada keranda juga ada bendera hitam bertuliskan  ‘Laa illaaha illa Allah, Muhammad Rasulullah’. mungkin Cnnindonesia berminat untuk bikin judul berita 'Seorang Mayat Dibawa Dengan Kerenda Di Tutupi Bendera HTI'

BACA JUGA :


[portal umat]

0 Response to "Lewat Gambar Ini Mungkin CNN Berminat Bikin Judul Berita, Seorang Mayat Dibawa Dengan Kerenda Di Tutupi Bendera HTI "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...